DLA RODZICA

DOKUMENTY DLA RODZICA:

Nr Rachunków do wpłaty składek członkowskich:

2015, 2016, 2017, 2018 – 57 2490 0005 0000 4600 5127 0690 PLN ALIOR Centrala Warszawa ul. Łopuszańska 38D

2014 – 40 2490 0005 0000 4600 5839 2930 PLN ALIOR Centrala Warszawa ul. Łopuszańska 38D

2012 – 73 2490 0005 0000 4600 5937 2909 PLN ALIOR Centrala Warszawa ul. Łopuszańska 38D

2011 – 76 2490 0005 0000 4600 6215 5979 PLN ALIOR Centrala Warszawa ul.Łopuszańska 38D

2010 – 16 2490 0005 0000 4600 9734 3809 PLN ALIOR Centrala Warszawa ul. Łopuszańska 38D

2009 – 11 2490 0005 0000 4600 9865 2429 PLN ALIOR Centrala Warszawa ul. Łopuszańska 38D

2005/06, 2007/08 2013 –58 2490 0005 0000 4600 8049 3086 PLN ALIOR Centrala Warszawa ul. Łopuszańska 38D